فـــرح آبــــاد
قدمگاه امام علی (ع)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع)، بزرگترین و شایسته ترین روستا برای مرکز بخش
تاريخ : شنبه سی ام مهر ۱۳۸۴ | نویسنده : دكتر غلامعلي رنجبر

گروه شهرستانها: گنبد خانه و مناره هاي مسجد فرح آباد ساري كه تنها مسجد باقي مانده از دوران صفويه در اين شهر قديمي است، با اعتبارات سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران، به وسيله ميراث فرهنگي استان مرمت شد.
فرح آباد در بيست و هشت كيلومتري ساري در عصر صفويه بندري آباد بود كه دارالسرور و «دارالسلطنه» ناميده مي شد و همانند شهرهاي اصفهان و قزوين، هسته اصلي شهر را يك ميدان مستطيل تشكيل مي داد و جهت شمالي آن به كاخ «جهان نما» منتهي مي شد.
مسجد فرح آباد، در ابعاد ۷۶*۶۵ متر، تنها مسجدي است كه از مساجد دوران صفوي در اين شهر باقي مانده است و به موجب كتيبه هايي كه در بدنه مسجد وجود دارد، تا اواخر دوران قاجاريه مسجد، داير بود. بخشي از مناره هاي مسجد در گذشته براثر زمين لرزه تخريب شده است.
رضا مصلحي سرپرست هيأت مرمت ابنيه تاريخي مازندران، برچيدن تيزه قديمي و مخروبه گنبد واحداث تيزه جديد، برچيدن راهرو تخريب شده ساقه گنبد، احداث كافه بوش گنبد وانزوله آن، تعميرات ضلع شمالي مسجد و مناره ها را از جمله اقدامات مؤثر در مرمت مسجد عصر صفوي فرح آباد برشمرد.

عمليات مرمتي ايوان ورودي مسجد فرح آباد رو به اتمام است


 

عميات مرمت ايوان ورودي مسجد قديمي فرح آباد ساي رو به اتمام است.
در 25 كيلومتري شمال شهرستان ساري مجموعه تاريخي وسيعي از عصر صفوي وجود داشته كه شامل مسجد، پل و كاخ جهان نما مي شده است. در ميان اين آثار تنها مسجد فرح آباد، آن هم به دليل پايگاه مردمي اش برجا مانده است. مسجد فرح آباد با گنبد بزرگ و ايوان هاي بلند و شبستان ها و حجره هاي متعدد به گواه كتيبه هاي موجود بر بدنه آجري بنا، علاوه بر دوره صفويه، در عصر قاجار نيز به عنوان مدرسه علوم ديني مورد استفاده قرار مي گرفته است. در حال حاضر عمليات مرمت ايوان ورودي بناي فوق مراحل پاياني خود را مي گذراند. سعيد سليماني كارشناس مرمت و احياي اداره ميراث فرهنگي استان مازندران گفت:«عمليات مرمت ايوان ورودي مسجد فرح آباد ساري كه از سال 82 آغاز شده است، در حال حاضر مراحل پاياني خود را مي گذراند. اين عمليات شامل بازسازي ايوان ورودي واقع در ضلع شمالي مسجد است.» به گفته اين كارشناس، عمليات مرمتي ياد شده با استفاده از نيروها و استاد كاران محلي از سال 82 آغاز و در حال حاضر مرمت نماي بيروني آن و ساخت پوشش نهايي پشت آن در حال تكميل است. وي درباره تاريخ استفاده از اين بنا گفت:«بناي مسجد فرح آباد ساري مربوط به دوران شاه عباس صفوي است كه با سبك و سياق معماري مكتب اصفهان و با بهره گيري از شيوه هاي رايج در اقليم مازندران ساخته شده است. طبق شواهد موجود ساخت اين اثر به اوايل قرن 11 هجري بر مي گردد. اين بنا به صورت چهار ايواني ساخته شده است." سعيد سليماني همچنين يادآور شد:«عمليات مرمتي مسجد فرح آباد از دهه 50 آغاز شد و در سال هاي اخير با روند سريع تري ادامه يافت.» وي به ديگر اقدامات مرمتي انجام شده در اين بنا اشاره كرد و گفت:«انتقال رطوبت صعودي و آبهاي سطحي رودخانه تجن با استفاده از كانال هاي رطوبت گير و زه كش از ديگر اقدامات مرمتي بناي مسجد فرح آباد ساري است. مسجد فرح آباد ساري در زميني مستطيل شكل به ابعاد 75*65 متر قرار دارد و فرم آن چهار ايواني است. ايوان اصلي مسجد با گنبد بزرگ آجري در قسمت جنوبي كه محراب نيز در آن جا واقع است قرار دارد. در دو طرف ايوان دو شبستان بزرگ قرار دارد و پيرامون حياط را حجره هايي براي درس طلاب در بر گرفته است.

شنبه 3 مرداد 1383 خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود